Σύμβαση χορηγίας = Sponsoring

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύμβαση χορηγίας = Sponsoring

Μαργαρίτη, Βάγια

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να αποτυπώσει τη σημαντικότητα δημιουργίας και εφαρμογής του εξαιρετικά χρήσιμου, κοινωνικού, πολιτιστικού, αθλητικού και οποιασδήποτε άλλης μορφής θεσμού της χορηγίας και των συμβάσεων που προκύπτουν για την διεξαγωγή της. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο θεσμός της χορηγίας από την Αρχαία Ελλάδα έως τα σημερινά δεδομένα καθώς και οι στόχοι της. Αναλύονται τα κύρια είδη των χορηγιών πως ορίζονται αυτά και ποια τα χαρακτηριστικά της καθεμίας. Προσδιορίζεται ο ακριβής ορισμός της σύμβασης νομικά αλλά όπως επίσης αντιλαμβάνεται στην καθημερινότητα, παρουσιάζονται τα είδη των συμβάσεων και αναλύεται το είδος σύμβασης που συνάπτεται για τις χορηγίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Χορηγία, Επιχειρηματική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.