Επίδραση ορισμένων γονιδίων στα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των προβάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επίδραση ορισμένων γονιδίων στα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των προβάτων

Καναβού, Αναστασία
Σπιθούρης, Μιχαήλ

Ο κλάδος της προβατοτροφίας, ένας κλάδος από τους πιο δυναμικούς της ελληνικής κτηνοτροφίας, με εγχώριες φυλές προσαρμοσμένες στο κλίμα της χώρας μας και την τοπογραφική διαμόρφωση του εδάφους της και της οποίας τα προϊόντα είναι παραδοσιακά ενταγμένα στη διατροφή της ελληνικής οικογένειας έχει πάρα πολλά να κερδίσει από τις νέες αυτές τεχνικές. Η μελέτη του DNA θα επιτρέψει στον Έλληνα επιστήμονα να γνωρίσει το γενότυπο των ελληνικών φυλών προβάτων, να διερευνήσει την καταγωγή τους, ώστε να εντοπίσει τις καθαρές φυλές και τις διασταυρώσεις, και θα τον βοηθήσει να επιλέξει τα καλλίτερα ζώα αναπαραγωγής και να χαράξει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης. Επίσης μέσω των σύγχρονων τεχνικών της αναπαραγωγής και της μοριακής γενετικής είναι δυνατό πλέον να βελτιωθούν σε σημαντικό βαθμό τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των προβάτων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το κέρδος των παραγωγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωική αναπαραγωγή
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα
Ζώα - Γενετική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.