Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση Ε.Π.Ε.

Μπαλάσκας, Ιωάννης
Πανταζής, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται ανάλυση για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στις εταιρείες και στις διάφορες μορφές τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τον ορισμό των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Θα αναλύσουμε την εμπορική τους ιδιότητα, τα γενικά τους χαρακτηριστικά και θα μάθουμε την έννοια της καθώς και για τα μερίδια συμμετοχής. Συνεχίζοντας, το τρίτο κεφάλαιο χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες που αφορούν την έναρξη μιας εταιρείας ΕΠΕ, τη νομοθεσία και την οργάνωση της, τις μεταβολές και μετατροπές που μπορούν να γίνουν και τέλος την λύση και την εκκαθάρισή της. Σχετικά με την έναρξη θα διαβάσουμε σχετικά με την επωνυμία, το αντικείμενο εργασιών, την καταβολή κεφαλαίου και την έναρξη στη ΔΥΟ και τη χορήγηση ΑΦΜ. Συνεχίζοντας στη νομοθεσία και την οργάνωση, θα μάθουμε για τα βασικά όργανα της ΕΠΕ, για τις γενικές συνελεύσεις και τους τόπους στους οποίους πρέπει να γίνονται αλλά και για τις αρμοδιότητές της. Στη συνέχεια, στο κομμάτι των μεταβολών - μετατροπών, θα μάθουμε για την μεταβολή αντικειμένου εργασιών ή των στοιχείων του καταστατικού. Θα μάθουμε για την μετατροπή εταιρειών ΕΠΕ σε ΑΕ, από ΑΕ σε ΕΠΕ και θα αναλύσουμε τις συγχωνεύσεις στις ΕΠΕ. Τέλος, όσον αφορά τη λύση και εκκαθάριση, θα διαβάσουμε για τη λύση μιας ΕΠΕ εταιρείας, θα μάθουμε για την πτώχευση των ΕΠΕ εταιρειών καθώς και για την διαδικασία εκκαθάρισης. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, δίνεται ένα παράδειγμα με εγγραφές ΕΠΕ. Πιο αναλυτικά, θα δούμε παράδειγμα με εγγραφές σύστασης ΕΠΕ, για την διανομή των κερδών καθώς και παράδειγμα για την έναρξη και τη λειτουργία μιας ΕΠΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.