Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

Σταφυλίδης, Νικόλαος
Ηλιάδου, Μαρία

Στην παρακάτω εργασία μας θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον ΚΦΑΣ αυτό και τις νέες και πρόσφατές αλλαγές του . Με το Νόμο 4093/2012, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 12/11/2012, καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 168/1991 - ΚΒΣ) και αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), οι διατάξεις του οποίου θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2013. Αυτός είναι και ο αντικειμενικός σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας. Να ερευνήσουμε τις αλλαγές και τον αντίκτυπο των νέων αυτών νόμων θεωρητικά και πρακτικά και τέλος να οδηγηθούμε σε τυχών παρατηρήσεις και συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.