Πίνακας ισορροπημένης μέτρησης της απόδοσης = BalanceScorecard

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πίνακας ισορροπημένης μέτρησης της απόδοσης = BalanceScorecard

Κουρουκλίδου, Όλγα

Στόχος της εργασίας είναι ότι πραγματεύεται στην ανάλυση της έννοιας του πίνακα Ισορροπημένης Μέτρησης της Απόδοσης (BalanceScorecard). Στην συνέχεια πραγματοποιείται θεωρητική ανάλυση του θέματος και εξέταση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, και έχει εφαρμοστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά σε έναν τραπεζικό κλάδο και σε μία ξενοδοχειακή μονάδα. Έχει σημειωθεί η θετική και αρνητική ανάλυση του Πίνακα Ισορροπημένης Μέτρησης και στους δύο οργανισμούς που έχει εφαρμοστεί. Το συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι ότι το BalanceScorecard μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε οικονομικούς οργανισμούς, καθώς επίσης προσαρμόζει αποτελεσματικά τις στρατηγικές κατευθύνσεις και αυτό έχει σαν σκοπό την επίτευξη των στόχων που υπάρχουν σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Αξιολόγηση επιχείρισης
Απόδοση - Μέτρηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.