Απευθείας μάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Απευθείας μάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Σαραγιώτης, Αναστάσιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με στόχο να περιγράψει το άμεσο (direct) μάρκετινγκ μέσα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Γίνεται ανάλυση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που το αποτελούν. Επίσης αναλύεται η προβολή της επιχείρησης μέσω του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ καθώς και το άμεσο μάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Γενικότερα οι περισσότεροι από εμάς ακόμη μάλιστα και άτομα από το χώρο των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ έχουν μια ασαφή άποψη για το τι είναι το άμεσο μάρκετινγκ, ποιοι είναι οι στόχοι και τα μέσα δράσης του. Σε αυτή την εργασία θα παρακολουθήσουμε τη φιλοσοφία του άμεσου μάρκετινγκ, το πως εστιάζει στον καταναλωτή και με ποιους τρόπους τον προσεγγίζει.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.