Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα = International Accounting Standards, Inventories

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα = International Accounting Standards, Inventories

Τζιάνας, Γεώργιος

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα (Δ.Λ.Π.2) είναι το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο αναλύει τις σημαντικότερες έννοιες των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων, της δεύτερης ομάδας, καθώς και τις ιδιότητές τους στην διεθνή αγορά. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται στην αποτίμηση των αποθεμάτων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα. Παρουσιάζονται τα κόστη των αποθεμάτων, οι μέθοδοι αποτίμησης (F.I.F.O. και ΣΜΟ), η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία καθώς και η σύγκρισή της με το κόστος κτήσης για την εύρεση της χαμηλότερης τιμής. Επίσης, γίνεται αναφορά και στην αρχή της συνέπειας σχετικά με τις τεχνικές αποτίμησης των αποθεμάτων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις διαφορές της λογιστικής των αποθεμάτων με όσα ορίζει η Ελλάδα και όσα ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία άσκηση όπου υπολογίζεται το κόστος κτήσης των αποθεμάτων καθώς και το κόστος των πωληθέντων με τις μεθόδους αποτίμησης F.I.F.O. και ΣΜΟ. Ωστόσο, αφού επιλεγεί η χαμηλότερη τιμή μεταξύ καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και κόστους κτήσης γίνεται ο υπολογισμός της υποτίμησης ή της ανατίμησης των αποθεμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποθέματα
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)