Παρακολούθηση και τήρηση βιβλίων μίας Α.Ε. για μια διαχειριστική περίοδο = Presentation of bookkeeping for a Societe Anonyme for an accounting period

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παρακολούθηση και τήρηση βιβλίων μίας Α.Ε. για μια διαχειριστική περίοδο = Presentation of bookkeeping for a Societe Anonyme for an accounting period

Κομμάτα, Ευριδίκη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια και έχει θέμα την παρακολούθηση και τήρηση βιβλίων μιας ανώνυμης εταιρείας σε μια διαχειριστική περίοδο. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Το ένα μέρος είναι το θεωρητικό όπου αποτελείται από τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια και αναλύεται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας, γενικά στοιχεία, η ίδρυση και η σύσταση της και τέλος τα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της. Το άλλο μέρος, αποτελείται από το πέμπτο κεφάλαιο και είναι το πρακτικό κομμάτι όπου παρουσιάζεται ένα παράδειγμα υποθετικής επιχείρησης. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστικός έλεγχος διαχείρισης
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Τήρηση βιβλίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.