Εμπειρική διερεύνηση της πολύ-απασχόλησης στον αγροτικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εμπειρική διερεύνηση της πολύ-απασχόλησης στον αγροτικό τομέα

Πετρίδης, Χρήστος
Καπουλίτσα, Άννα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, εξετάζεται διεξοδικά και εμπειρικά, έρευνα πάνω στο παλαιό αλλά και σύγχρονο ταυτόχρονα, φαινόμενο της Πολύ-απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. Η ύπαρξη του φαινομένου αφορά τόσο τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας όσο και αυτόν της Ευρώπης αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθούν όλοι εκείνοι οι λόγοι, οι οποίοι οδηγούν τα αγροτικά νοικοκυριά στην αναζήτηση δεύτερης και όχι μόνο, εργασίας ούτως ώστε να αυξηθεί το εισόδημα τους, αλλά ταυτόχρονα εξετάζεται και ο αγροτικός τομέας ως δεύτερη απασχόληση των ατόμων που πολύ -απασχολούνται και κάποιες από τις μορφές της πολύ-απασχόλησης στις μέρες μας. Επίσης, δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στην συμβολή της γυναίκας στην πολύ-απασχόληση με διάφορες μορφές αλλά και η γυναικεία θέση στον αγροτικό τομέα. Τέλος, δίνονται τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την μορφή ερωτηματολογίων, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπιάς, μιας κοινότητας που υπάγεται στον Δήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας με αυτόν τον τρόπο μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά το φαινόμενο αυτό, το οποίο από πολύ παλιά μέχρι και σήμερα καλείται πολύ -απασχόληση.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Αγροτική ζωή
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.