Ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Κοντορρήγας, Ρήγας
Χατζούλης, Χαράλαμπος

Ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παίζει τεράστιο ρόλο στην οικονομία και στο επενδυτικό κοινό. Η ΔΕΗ ΑΕ είναι η δεύτερη εταιρεία στην ευρωπαϊκή ένωση και η έκτη στον κόσμο στην εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για του λόγους αυτούς επιλέχτηκε η ανάλυση και αξιολόγηση της, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις και σε σχέση με τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Η ανάλυση επιτυγχάνεται μέσω των μεθόδων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η αξιολόγηση μέσω της σύγκρισης της με τις εταιρείες του κλάδου της. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ο διαχωρισμός της εργασίας σε δύο μέρη, το ένα θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται οι μέθοδοι, τα είδη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ο σκοπός τους καθώς και η επιχείρηση η ΔΕΗ ΑΕ. Στο πρακτικό μέρος εφαρμόζονται οι μέθοδοι ανάλυσης της εταιρείας με βάση τα οικονομικά στοιχεία της για τα έτη 2005 έως και 2010 και ακόμη η παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου και η σύγκριση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση με αυτά των εταιρειών του κλάδου. Το θεωρητικό μέρος περιέχει τρία κεφάλαια και ξεκινάει με το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται η ΔΕΗ ΑΕ, η οργανωσιακή της δομή, οι μέτοχοι της, οι τομείς που δραστηριοποιείται και τα σημαντικότερα γεγονότα για τα έτη 2005 έως και 2010. Τα γεγονότα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην διαμόρφωση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων από τις μεθόδους ανάλυσης των καταστάσεων της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και στο τρίτο κεφάλαιο οι μέθοδοι ανάλυσης με αριθμοδείκτες, η κάθετη ανάλυση και η κλαδική ανάλυση. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζεται η ανάλυση της εταιρείας με την μέθοδο των αριθμοδεικτών σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2005 έως 2010 και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται για τα ίδια έτη η κάθετη ανάλυση της ΔΕΗ ΑΕ. Στο τελευταίο κεφάλαιο αξιολογείται η εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με την συμμετοχή της στα οικονομικά δεδομένα του κλάδου και συγκρίνεται με τους αριθμοδείκτες του κλάδου Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΟ). Ο κλάδος αυτός αποτελείται από τις εταιρείες ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ και Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ και ως αντιπροσωπευτικό μέγεθος του κλάδου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος απλός αριθμητικός με σκοπό να αξιολογηθεί η ΔΕΗ ΑΕ και να συγκριθεί με αυτόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.