Γενικά βιομηχανικά έξοδα και η συμβολή τους στη διαμόρφωση κόστους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γενικά βιομηχανικά έξοδα και η συμβολή τους στη διαμόρφωση κόστους

Πολατσίδου, Ειρήνη
Παρασκευάς, Σωτήρης

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται και αναλύεται η σημασία των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε) και γίνεται αντιληπτός ο σημαντικός ρόλος τους στη διαμόρφωση του κόστους. Τονίζεται επίσης το πόσο σημαντική προσπάθεια πρέπει να γίνεται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, τόσο στο στάδιο της συγκέντρωσης των Γ.Β.Ε στα κέντρα κόστους, όσο και στο πως το κόστος αυτό καταλογίζεται στα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας. Αναλύοντας το κόστος παραγωγής εστιάζουμε στα Γ.Β.Ε αφού αποτελούν βασικό πυλώνα υπολογισμού του κόστος αυτού. Η σωστή εκτίμηση και ο ακριβέστερος προσδιορισμός των Γ.Β.Ε και του κόστους γενικότερα είναι αυτά που θα συμβάλλουν στην αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα της.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανική οργάνωση
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.