Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των αγροτικών γυναικείων συνεταιρισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των αγροτικών γυναικείων συνεταιρισμών

Γραμματικάκη, Παναγιώτα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία στόχος μου είναι η καταγραφή των νέων τεχνολογιών που κάνουν χρήση οι αγροτικοί γυναικείοι συνεταιρισμοί και συγκεκριμένα η σχέση τους με το διαδίκτυο. Ακόμη θα ήθελα να γνωστοποιήσω σε ποιο βαθμό η χρήση των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στην ανάπτυξη των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών προσδιορίσω την βοήθεια που παρέχουν οι συνεταιρισμοί στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Για την εκπλήρωση των στόχων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία. Η πρωτογενής έρευνα έγινε μέσω e-mail και συχνής τηλεφωνικής επικοινωνίας του Φεβρουαρίου του 2013 και βασίστηκε κυρίως σε έναν γυναικείο αγροτικό συνεταιρισμό. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Ελλάδας συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη σ’ έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ιδιαίτερα δυναμική επιχείρηση, έτσι ώστε να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες και στον αγροτικό πληθυσμό. Ακόμη όσον αφορά την γνώση Η/Υ και συγκεκριμένα την χρήση διαδικτύου τα μέλη του συνεταιρισμού δεν έχουν πλήρη εξοικείωση. Συνοψίζοντας η χρήση της ιστοσελίδας από τους συνεταιρισμούς συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξή τους όσο και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας ανοίγοντας νέους πόρους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία της πληροφορίας
Συνεταιρισμοί
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.