Η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρμογή της στις 10 νέες χώρες - μέλη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρμογή της στις 10 νέες χώρες - μέλη

Ιωαννίδου, Αικατερίνη

Η εργασία αυτή ασχολείται με τη Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή της στις 10 νέες χώρες μέλη της Ε.Ε. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μια διαδικασία αναμόρφωσης, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές των στόχων και των μηχανισμών της. Από την ίδρυση της Κοινότητας τα κράτη μέλη για διαφορετικούς το καθένα λόγους προσανατολίσθηκαν προς την έκταση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και στο γεωργικό τομέα, συγκλίνοντας κυρίως στην άποψη να εξασφαλίζεται ο σταθερός εφοδιασμός του πληθυσμού της Κοινότητας ως συνόλου με βασικά είδη διατροφής, παρά τις αντίξοες συνθήκες που συνήθως συνοδεύουν την γεωργική παραγωγή και τις υπάρχουσες αβεβαιότητες της αγοράς. Οι αυξημένες δαπάνες της Κοινότητας για τη στήριξη του γεωργικού πληθυσμού και τη διαμόρφωση των τιμών σε λογικά επίπεδα για τους καταναλωτές, αλλά και ο εφοδιασμός της κοινότητας σε είδη διατροφής σε ποσότητες ικανοποιητικές να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς ήταν τα βασικά σημεία για τα οποία η αγροτική πολιτική της Κοινότητας μπορεί να αισθάνεται υπερήφανη και να δικαιολογεί τον τίτλο της πιο ολοκληρωμένης πολιτικής. Οι διαφορές των επιπέδων ανάπτυξης της γεωργίας των χωρών μελών ήταν μεγάλες και η συμφωνία τους για μια κοινή πολιτική αντιπροσώπευε ένα συμβιβασμό συμφερόντων των κρατών μελών που θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει εις βάρος της σύγκλισης και της στενής συνεργασίας, αν δεν υπήρχε η θέληση για δημιουργία μιας κοινής πολιτικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινή Αγροτική Πολιτική
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.