Διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς αγροτικών προϊόντων και οι εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στην διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς αγροτικών προϊόντων και οι εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στην διεθνή αγορά

Βάλαρης, Δημήτριος
Παπαθανασίου, Χρήστος

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο, που αποτελείται από δύο κεφάλαια, αφιερώνεται στη διεθνή εμπορευματική αγορά των αγροτικών προϊόντων και στη συγκριτική διερεύνηση των προβλημάτων της γεωργικής οικονομίας του ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Αποβλέπει, επίσης στη μελέτη βασικών παραμέτρων της τρέχουσας φάσης των ραγδαίων εξελίξεων και πιο συγκεκριμένα στην ιστορική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας τις επιπτώσεις για την Ελληνική οικονομία. Το δεύτερο μέρος, που περιλαμβάνει τρία κεφαλαία αναλύεται η Ελληνική εξαγωγική πραγματικότητα, ώστε να διαπιστωθεί το εξαγωγικό μερίδιο ανά γεωγραφικό προσανατολισμό, και ειδικότερα ποία προϊόντα και σε ποιες ποσότητες ενάγονται στην ενδοκοινοτική και εξωτερική αγορά. Επίσης εξετάζεται η δυναμική και η σύνθεση των Ελληνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στις εμπορικές δραστηριότητες τους. Στο τρίτο μέρος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα του Ελληνικού εξαγωγικού Marketing Plan, και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιβίωση της ελληνικής γεωργίας στις συνθήκες του κοινοτικού και διεθνούς ανταγωνισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Αγροτικά προϊόντα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.