Έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: νομοθεσία, πολιτική, κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: νομοθεσία, πολιτική, κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

Βασιλειώρη, Μαρία

Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι να παρουσιάσει τη θεωρητική πλευρά της ΕΤΑ και να απεικονίσει όσο το δυνατόν καλύτερα το νομοθετικό πλαίσιο που τη περιβάλλει, καθώς και την πολιτική, την στρατηγική και τις ενισχύσεις - κίνητρα που χορηγούνται για την ανάπτυξη της από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον παρουσιάζεται και αναλύεται η θέση της Ελλάδας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όσον αφορά τις δαπάνες για ΕΤΑ , την πορεία και αύξηση του Ερευνητικού δυναμικού και τις ερευνητικές υποδομές. Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) από τις ελληνικές επιχειρήσεις που ανήκουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα οφείλει να δώσει έμφαση σε ήδη υπάρχοντα και εφαρμοζόμενα μέτρα, όπως την προσέλκυση διεθνών επενδυτών, την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας, στον άνοιγμα των δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.