Συσκευασία: ο ρόλος των σύνθετων προϊόντων συσκευασίας και η συμβολή τους στην υγιεινή των τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Συσκευασία: ο ρόλος των σύνθετων προϊόντων συσκευασίας και η συμβολή τους στην υγιεινή των τροφίμων

Αναστασίου, Μαρία

Στην πλειοψηφία των σύγχρονων κοινωνιών, έχει γίνει καθημερινή απαίτηση η συνεχής παραγωγή και προμήθεια ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων. Επειδή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα είναι ευαίσθητα σε ταχεία και ποιοτική υποβάθμισή τους, έχει καταστεί σαφές και γενικά αποδεκτό ότι επιβάλλεται η συσκευασία τροφίμων. Η συσκευασία έχει σταδιακά εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της επεξεργασίας, συντήρησης και εμπορίας των τροφίμων παρακάμπτοντας έτσι τον αρχικό ρόλο της. Πρόσφατα παρατηρείται τεράστια ανάπτυξη στο σχεδιασμό νέων συσκευασιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες. Εκτός από τη χρήση των παραδοσιακών και κλασικών υλικών συσκευασίας έχουν δημιουργηθεί σύνθετα προϊόντα συσκευασίας για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των μεθόδων πώλησης και τεχνικές διανομής. Τα υλικά και οι μέθοδοι συσκευασίας οδηγούν σε επενδύσεις για νέα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, διευρύνουν την αγορά και αυξάνουν τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η συσκευασία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το μέσο που εξασφαλίζει την ασφαλή παράδοση ενός προϊόντος στον καταναλωτή, στο σωστό χρόνο και σε καλή κατάσταση με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα - Μέτρα ασφαλείας
Συσκευασία, Υλικά της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.