Το επώνυμο προϊόν ως στρατηγικό εργαλείο εξαγωγικής δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το επώνυμο προϊόν ως στρατηγικό εργαλείο εξαγωγικής δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων

Πρίφτης, Φώτιος

Το θέμα που εξετάζει η παρούσα εργασία είναι το επώνυμο προϊόν ως στρατηγικό εργαλείο εξαγωγικής δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο στόχος της είναι η παρουσίαση του θέματος και η όσο το δυνατόν καλύτερη και πολύπλευρη αξιολόγησή του. Οι κύριοι άξονές της είναι οι έννοιες «επωνυμία» και «επώνυμο προϊόν» , η σημασία των παραπάνω εννοιών για τις επιχειρήσεις γενικότερα, τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να έχουν μια επιτυχημένη δραστηριοποίηση στο εξωτερικό της χώρας, η παρουσίαση της ελληνικής εξαγωγικής πραγματικότητας σε σχέση με το επώνυμο προϊόν καθώς και κάποιες προτεινόμενες δράσεις για την βελτίωσή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.