Ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριώνANEK LINES & MINOAN = Αalysis and evaluation of Financial Statements of a companies ΑΝΕΚ LINES & ΜΙΝΟΑΝ LINES

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριώνANEK LINES & MINOAN = Αalysis and evaluation of Financial Statements of a companies ΑΝΕΚ LINES & ΜΙΝΟΑΝ LINES

Παγώνη, Ελένη
Σίμου, Νικολέτα

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια και έχει θέμα την ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματιστηριακών καταστάσεων των ναυτιλιακών εταιρειών MINOAN LINES και ANEK LINES. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι βασικές κατηγορίες και οι σκοποί των αναλυτών και τα είδη ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, μελετώνται οι στόχοι και η σπουδαιότητα των αριθμοδεικτών, ο σχηματισμός των αριθμοδεικτών, η συγκριτική αξία και τα πρότυπα της ανάλυσης και οι κατηγορίες των αριθμοδεικτών. Το τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται στον κλάδο της Ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας (γενικά χαρακτηριστικά, προέλευση και προσδιοριστικοί παράγοντες, δομή και διάρθρωση του κλάδου, σύντομη οικονομική παρουσίαση) στον οποίο ανήκει η εταιρία που εξετάζουμε. Στο τέταρτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας, παρουσιάζονται οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ναυτιλιακές εταιρίες Minoan Lines και Anek Lines. Το πρακτικό κομμάτι της εργασίας αποτελείται από το πέμπτο και έκτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των αριθμοδεικτών και των δυο εταιρειών και στο έκτο η ανάλυση των ισολογισμών τους για τα έτη 2007, 2008 και 2009. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.