Καθοριστικοί παράγοντες υπανάπτυξης και φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ανάλυση στρατηγικών για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και μείωση της φτώχειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Καθοριστικοί παράγοντες υπανάπτυξης και φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ανάλυση στρατηγικών για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και μείωση της φτώχειας

Χρήστου, Χριστίνα

Το θέμα που διαπραγματεύεται η εργασία χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι οι παράγοντες υπανάπτυξης και φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το δεύτερο σκέλος αναφέρεται στις στρατηγικές αντιμετώπισης της φτώχειας και της υπανάπτυξης. Τα στοιχεία έχουν στηριχτεί σε έρευνα μέσω βιβλίων, διαδικτύου, άρθρων εφημερίδων και έρευνας με ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια ήταν βασική πηγή ατής της εργασίας καθώς βοήθησαν δίνοντας τις απαντήσεις των ερωτημάτων, των δύο σκελών της έρευνας. Οι απαντήσεις στο πρώτο σκέλος της εργασίας, σχετικά με τους παράγοντες υπανάπτυξης, είναι: το κακό υγειονομικό σύστημα, το φτωχό εκπαιδευτικό σύστημα, η καταστροφή του περιβάλλοντος ,η γεωργία. Στο δεύτερο σκέλος της εργασίας, σχετικά με τις στρατηγικές προώθησης της ανάπτυξης, βρίσκουμε την λύση στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του περιβάλλοντος, της γεωργίας και στην αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας. Το κεντρικό συμπέρασμα της εργασίας είναι: H πραγματική φτώχεια βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι άνθρωποι έχουν την δύναμη να την πολεμήσουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Φτώχεια
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.