Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση Ε.Π.Ε.

Μουτούδης, Δήμος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχεις σκοπό την μελέτη της Ανάλυσης ΕΠΕ, το πρώτο κομμάτι αναφέρεται γενικά σε κάποια θεωρητικά στοιχεία της ΕΠΕ, στο 2 κεφάλαιο γίνεται λόγος για την ΕΠΕ με βάση κυρίως του νόμου 3190/1955, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε κάποια παραδείγματα περί ΕΠΕ όπως σύσταση, και τέλος βγάζω κάποια συμπεράσματα περί ΕΠΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.