Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

Αλεξανδρής, Ευάγγελος
Στεφανίδης, Νικόλαος

Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι κύριοι άξονες του ΚΦΑΣ και στην συνέχεια τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του και οι αλλαγές που είχε σε σχέση με τον προϊσχύοντα ΚΒΣ. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατηγοριοποιούν σε οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει την πορεία του ΚΦΑΣ μέχρι σήμερα και την σχέση του με τον προϊσχύοντα ΚΒΣ. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι νέες έννοιες του ΚΦΑΣ που είναι ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται τα βιβλία και οι σχετικές διατάξεις του ΚΦΑΣ και στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα στοιχεία. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται η θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων που υπήρξαν μεγάλες αλλαγές. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρει τα προβλήματα που προέκυψαν με τις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ και στο επόμενο κεφάλαιο παρέχονται οι διευκρινίστηκες Πολυγραφημένες αποφάσεις της διοίκησης που εκδόθηκαν κατόπιν ερωτημάτων και προς επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν για την σωστή εφαρμογή των νέων διατάξεων. Το τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζει επιγραμματικά της αλλαγές που υπήρξαν με τον νέο ΚΦΑΣ.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.