Οργάνωση και λειτουργία του αναγκαστικού συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών = Organization and operation of Kozani saffron producers cooperative

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οργάνωση και λειτουργία του αναγκαστικού συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών = Organization and operation of Kozani saffron producers cooperative

Μανιάκα, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία «Οργάνωση και Λειτουργία του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών» έγινε λόγω της καταγωγής μου αλλά και για το εν γένει ενδιαφέρον μου για το φυτό κρόκος ούσα η ίδια παραγωγός. Αποσκοπεί να παρουσιάσει στον αναγνώστη ένα άγνωστο φυτό το προϊόν του οποίου έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει είναι το οικονομικό. Έτσι, έχουμε την μελέτη της οικονομικής θέσης του αναγκαστικού συνεταιρισμού με την βοήθεια των ισολογισμών τέλους χρήσης καθώς και η σύγκριση των ετών μεταξύ τους, μέσω της χρήσης των αριθμοδεικτών. Λόγω τις ιστορικής του εξέλιξης ο κρόκος ο ήμερος (Crocus sativus L.), ανήκει στην καλύτερη ποιότητα σαφράν στον κόσμο και το προϊόν δύναται να αποτελέσει πηγή πλούτου για τη χώρα μας, με τη συστηματική καλλιέργεια και την τυποποίηση του, αλλά και τη συνεχή εξαγωγή του σε χώρες που δεν το καλλιεργούν. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι η κερδοφόρα πορεία του τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις απειλές από εξωτερικούς παράγοντες. Με σκοπό αυτών γίνεται εκτεταμένη ανάλυση του θεωρητικού μέρους ώστε να μεταφέρει στον αναγνώστη την έννοια του Συνεταιρισμού και Αναγκαστικού Συνεταιρισμού, τα γενικά χαρακτηριστικά του, τον σκοπό του και τις βασικές δραστηριότητες. Μεγάλη προσοχή δίνεται στην ανάλυση των τριών οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου του συνεταιρισμού και στην Λογιστική Οργάνωση-Έλεγχο η οποία συμπεριλαμβάνει τα Αποθεματικά, την Διαχειριστική Χρήση, το Υπόλοιπο, τα Κέρδη, τις Ζημίες τα τηρούμενα βιβλία μέχρι και την Λύση και Εκκαθάριση αυτού. Εν συνεχεία, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αριθμοδεικτών όπου παρακολουθούνται στον συνεταιρισμό μέσω των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων Ισολογισμοί-Αποτελέσματα Χρήσης-Πίνακας Διάθεσης Κερδών για την απεικόνιση της καταστάσεώς του. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις από δύο στελέχη του συνεταιρισμού (Προέδρου και Λογίστριας) καθώς, επίσης, και ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν οι κροκοπαραγωγοί.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.