Χρηματοοικονομική ανάλυση τραπεζών: συγκριτική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση τραπεζών: συγκριτική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Σιάρκος, Δημήτριος

Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τις λογιστικές καταστάσεις των δυο μεγαλύτερων τραπεζών με χρήση κατάλληλων αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες είναι μεγέθη τα οποία δείχνουν τη διαχρονική πορεία των οικονομικών μεγεθών και λογαριασμών. Έχουμε επιλέξει δυο τράπεζες που ανήκουν τον τραπεζικό τομέα και δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Οι τράπεζες αυτές είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Alpha Bank. Τα στοιχεία που διαθέτουμε (ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως) είναι για τις περιόδους 2010-2012. Η ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί είναι σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τους ετήσιους ισολογισμούς. Έχουμε επιλέξει ετήσιες περιόδους για να έχουμε μια γενικότερη εικόνα το τι συμβαίνει στον τραπεζικό τομέα. Επίσης να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία των ισολογισμών από τις δυο τράπεζες, μας τα εξασφαλίζουν οι ίδιες οι τράπεζες μέσα από τις δημοσιευμένες ατομικές καταστάσεις των τραπεζών και των αριθμοδεικτών που διεξήχθηκαν. Τέλος να αναφέρουμε ότι σκοπός της μελέτης, εκτός από τους ετήσιους ισολογισμούς, είναι να μελετήσουμε και τους αριθμοδείκτες που βασίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα να ασχοληθούμε με τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα, δραστηριότητα αλλά και τη διάρθρωση των τραπεζών για τα τελευταία τρία έτη. Με αυτό τον τρόπο παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυο τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.