Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τραπεζικό απόρρητο

Δεμερτζή, Ιωάννα

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για το τραπεζικό απόρρητο και τους νόμους που το διέπουν τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στην αλλοδαπή. Αρχικά, παρατίθεται η εννοιολογική σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και η νομική θεμελίωση των κανόνων που τη θεσπίζουν. Έπειτα πρόκειται να αναλυθεί η σημασία της παροχής τραπεζικών πληροφοριών, το επίπεδο εξυπηρέτησής της και η σημαντική ευθύνη των τραπεζών καθώς γίνεται αναφορά και για την παροχή πληροφοριών ως μέσο για τη φοροδιαφυγή. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στην κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων είτε από τρίτους είτε από το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα, κατάσταση στην οποία κύριο ρόλο διαδραματίζει η θέσπιση του νόμου 2915/2001.Τέλος, εξετάζεται η εφαρμογή του τραπεζικού απορρήτου από τις υπόλοιπες χώρες, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των χωρών που δεν ανήκουν σε αυτή καθώς εκεί αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε μεγαλύτερο βαθμό. Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το νομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας επιδέχεται βελτιώσεων και συμπληρωματικών νομολογιών έτσι ώστε να συμβαδίζει πλήρως με το αντίστοιχο που υφίσταται αυτή τη στιγμή στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.