Οι γλώσσες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα μαθηματικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι γλώσσες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα μαθηματικά

Καλλιμάνη, Ελένη

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως προς την ιστορική τους εξέλιξη και των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Πιο αναλυτικά η έρευνα αφορά στην ανάλυση των γλωσσών προγραμματισμού που έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί κατά καιρούς. Επίσης, στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση της σχέσης των μαθηματικών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αναλυτικότερα, ο προγραμματισμός ασχολείται με τη διαμόρφωση του συνόλου των εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή, προκειμένου να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος. Το πρόγραμμα, το οποίο γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, δεν είναι απλά η υλοποίηση του αλγορίθμου, αλλά βασικό στοιχείο του θεωρούνται τα δεδομένα και οι δομές δεδομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Μαθηματικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.