Ηλεκτρονικό εμπόριο: παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο: παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό εμπόριο

Χριστοφορίδης, Κωνσταντίνος

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του θέματος του ηλεκτρονικού εμπορίου ως μέσο ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν οι μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναλύθηκαν τα οφέλη και οι περιορισμοί του αλλά και θέματα που αφορούν την ασφάλεια. Επιπρόσθετα παρατίθενται στοιχεία από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Μία άλλη συνιστώσα του ηλεκτρονικού εμπορίου που εξετάστηκε είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα αποτέλεσαν την διεπαφή ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι δικτυακοί τόποι μέσω των οποίων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί προβάλλουν και προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί από διάφορους φορείς, στις υπάρχουσες υποδομές και στα έργα που έχουν γίνει, ή προγραμματίζονται να γίνουν, σχετικά με την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και στα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, προκειμένου να εκμεταλλευθεί η χώρα μας τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που οδηγούν σε μια νέα κοινωνία - την κοινωνία των Πληροφοριών. Η έρευνα που έγινε αφορούσε το Διαδίκτυο και τις συνήθειες των ατόμων που το χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι χρηστές του διαδικτύου αυξάνονται καθημερινά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι ηλεκτρονικές αγορές. Δείχνουν να εμπιστεύονται πλέον αρκετά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύουν να διατηρούν τις αμφιβολίες τους. Παρά ταύτα οι χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα είναι ικανοποιημένοι από τις αγορές τους αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις διαδικασίες οι εταιρίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.