Οικονομική ανάπτυξη του Νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οικονομική ανάπτυξη του Νομού Κοζάνης

Δουγαλή, Ελένη-Ειρήνη

Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της οικονομικής ανάπτυξης του Νομού Κοζάνης. Αυτό που διαπραγματεύεται η εργασία είναι προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας να παρουσιαστούν και να αναπτυχθούν τα οικονομικά δεδομένα του νομού στο σημείο της ανάπτυξης του οικονομικού κύκλου. Ο τρόπος που το διαπραγματεύεται αυτό είναι να παρουσιαστεί ο Νομός Κοζάνης και η οικονομική ανάπτυξη του μέσα από τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας με βάση πραγματικά δεδομένα. Ο Νομός Κοζάνης είναι πρωτοπόρος στην Δυτική Μακεδονία στο ΑΕΠ. Το έτος 2008 είχε το μεγαλύτερο ΑΕΠ ενώ τον επόμενο χρόνο μειώθηκε πράγμα που σηματοδότησε την αρχή της κρίσης και την φάση της καθόδου στον οικονομικό κύκλο. Το μεγαλύτερο μέρος του νομού απασχολείται ως δημόσιοι υπάλληλοι στον τριτογενή τομέα και αυτό λόγο της ΔΕΗ ΑΕ, της Περιφέρειας και του Δήμου. Παρόλα αυτά το ποσοστό ανεργίας του νομού είναι μεγάλο. Το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής έκτασης του νομού είναι αρόσιμη γη και το βασικότερο προϊόν που παράγει ο νομός είναι ο κρόκος. Το μεγαλύτερο μέρος των ζώων του Νομού είναι τα πρόβατα. Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει παραγωγικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις με πρωτοπόρο την ΔΕΗ ΑΕ και την τηλεθέρμανση Κοζάνης και επιχειρήσεις γούνας. Οι κατασκευαστικές και οικοδομικές εργασίες του νομού άνθισαν μετά τον μεγάλο σεισμό του 2006 ενώ μετά την κρίση το έτος 2009 έχουν αρχίσει να μειώνονται. Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει την εκπαίδευση όπου στον νομό στεγάζονται τόσο ΤΕΙ όσο και Πανεπιστήμια. Ακόμη οι μεταφορές του νομού σε εμπορεύματα έχουν τεράστια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη του νομού. Ο Νομός φιλοξενεί ένα από τα δύο αεροδρόμια της Δυτικής Μακεδονίας και στεγάζεται σε αυτόν το υπερσύχρονο ΚΤΕΛ του νομού. Ο Νομός Κοζάνης διαθέτει μεγάλα τουριστικά καταλύματα τα οποία οι αφίξεις τους τον χρόνο είναι περισσότερες από 100.000.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.