Ανάλυση της εταιρίας Γρηγορίου Ε.Π.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση της εταιρίας Γρηγορίου Ε.Π.Ε.

Γρηγορίου, Ευδοξία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ανάλυση μιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Συγκεκριμένα, γίνεται μνεία στη διαδικασία και στις προϋποθέσεις ίδρυσης και σύστασης της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, τα χαρακτηριστικά της εταιρίας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Στη συνέχεια, επισημαίνονται κάποια σημαντικά στοιχεία για την συνέλευση της εταιρίας αλλά και για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως επίσης και για το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει θεωρητικές πληροφορίες αλλά και αντίστοιχα παραδείγματα λογιστικών εγγραφών. Ένα σημαντικό κομμάτι της εργασίας αυτής καταλαμβάνει και το πρακτικό τμήμα, όπου εκεί, γίνεται μια μικρή παρουσίαση της εταιρίας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε.Π.Ε.» που μελετήθηκε και έπειτα παραθέτονται αναλυτικά ο ισολογισμός, η κατάσταση Γενικής εκμετάλλευσης αλλά και τα αποτελέσματα χρήσης. Τέλος, γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα από την ανάλυση της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.