Ανάλυση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

Κωστάλα, Άννα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και του Κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το 2000-2008 προκριμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το βιοτικό επίπεδο των νομών, των περιφερειών και της χώρας συνολικά. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις τιμές του ΑΕΠ καθώς και συγκρίσεις των τιμών αυτών σε επίπεδο νομού και περιφερειών.Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: Στο πρώτο γίνεται η ανάλυση του Ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε επίπεδο νομών. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση σε επίπεδο περιφερειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.