Αγορές από απόσταση, ιδίως μέσω internet και τα δικαιώματα των καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αγορές από απόσταση, ιδίως μέσω internet και τα δικαιώματα των καταναλωτών

Μίσσιου, Ιωάννα

Η παρούσα εργασία, δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει μερικές κατευθυντήριες οδηγίες, για τις αγορές από απόσταση και τα δικαιώματα των καταναλωτών, σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με το θέμα, αλλά και σε αυτούς που θα ήθελαν να ακολουθήσουν κάποιους νέους δρόμους που ανοίγονται μπροστά τους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερή περιγραφή των συμβάσεων που συνάπτονται εκτός εμπορικού καταστήματος, των συμβάσεων από απόσταση και των συμβάσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994, Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, απαριθμούνται, οι σημαντικότερες κατηγορίες της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, τα οφέλη καθώς και τα προβλήματα που προκαλούν ορισμένες, στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται ορισμοί και διακρίσεις των ηλεκτρονικών πληρωμών για την ενημέρωση και την ασφάλεια των καταναλωτών. Τέλος το τέταρτο κεφάλαιο συνεχίζει την περιγραφή και την ανάλυση του νόμου για την προστασία του καταναλωτή όμως πρωτύτερα αναφέρει, ενημερωτικά, τους κυριότερους τύπους απάτης μέσω διαδικτύου και συμβουλές για πρόληψη και δράση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Καταναλωτές - Προστασία
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.