Φορολογία φυσικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τσέτσου, Βαρβάρα

Η φορολογία αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων όλων των κρατών. Επιτρέπει στα κράτη να χρηματοδοτούν τις πολιτικές τους και, επομένως, συνιστά, θεμελιώδες στοιχείο της έννοιας της κυριαρχίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι φορολογικές πολιτικές αποτελούν κατά κύριο λόγω αρμοδιότητα των κρατών μελών τα οποία μπορούν, όμως, να αναθέτουν μέρος των πολιτικών αυτών σε περιφερειακές αρχές ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάλογα με τη θεσμική ή διοικητική οργάνωση των δημοσίων αρχών. Στο πλαίσιο ενός φορολογικού καθεστώτος, κυρίαρχο ρόλο κατέχει η φορολογία εισοδήματος, δηλαδή οι φόροι που επιβαρύνουν τα εισοδήματα των φυσικών και νομικών προσώπων. Στη χώρα μας η φορολογία εισοδήματος είναι μια έννοια που διέπεται από πολλούς νόμους και διατάξεις και συγχρόνως μια δυναμική έννοια, της οποίας το περιεχόμενο μεταβάλλεται σχεδόν κάθε έτος. Επιπλέον, το μεγαλύτερο πλήγμα για τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, είναι η αδυναμία τους να καταπολεμήσουν συμπτώματα φοροδιαφυγής κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.