Φορολογία φυσικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φορολογία φυσικών προσώπων

Καραγιάννη, Αικατερίνη

Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται το θέμα της φορολογίας εισοδήματος και πιο συγκεκριμένα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το πρώτο μέρος βασιζόμενο στο έντυπο Ε1 χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το κεφάλαιο Λ' περιλαμβάνει γενικά θέματα για την ατομική δήλωση (ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση, πως, που, πότε θα την υποβάλλουν, ποια δικαιολογητικά θα συνυποβληθούν και ποιοι βαρύνουν το φορολογούμενο). Το κεφάλαιο Β' περιλαμβάνει τις κατηγορίες των πηγών από τις οποίες ο φορολογούμενος αποκτά εισοδήματα (ακίνητα, κινητές αξίες, εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα και οποιαδήποτε άλλη πηγή). Στο κεφάλαιο Γ' αναλύεται ο προσδιορισμός του εισοδήματος με βάση τις υπάρχουσες αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες καθώς και από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Το κεφάλαιο Δ' αναφέρεται στις δαπάνες που αυξάνουν το αφορολόγητο, που εκπίπτουν από το εισόδημα και από το φόρο. Τέλος, στο κεφάλαιο Ε' εξηγείται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου χρησιμοποιώντας την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και στην περίπτωση που προκύπτει φόρος δηλώνεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής. Το δεύτερο μέρος χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Το κεφάλαιο Λ' περιέχει τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 του οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010) και το κεφάλαιο Β' περιέχει τη συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων. Στο τρίτο μέρος παρατίθενται παραδείγματα πάνω στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.