Ηλεκτρονικό χρήμα, online πληρωμές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ηλεκτρονικό χρήμα, online πληρωμές

Μπορόβα, Τομ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τις το ηλεκτρονικό χρήμα και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής των σημαντικότερων θεμάτων που έχουν σχέση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και το ηλεκτρονικό χρήμα. Αρχικά για να γίνει κατανοητή η έννοια των ηλεκτρονικών πληρωμών, γίνεται στα πρώτα δύο κεφάλαια αναλυτική περιγραφή εννοιών όπως «ηλεκτρονικό εμπόριο» και «ηλεκτρονικό χρήμα». Στα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνονται ορισμοί των εννοιών αυτών, τα χαρακτηριστικά τους, τα είδη στα οποία διαχωρίζονται, καθώς και η Νομοθεσία που υπάρχει με σκοπό την ρύθμιση των θεμάτων που έχουν σχέση με αυτά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμοί και διακρίσεις των ηλεκτρονικών πληρωμών και οι σημαντικότερες τεχνολογίες ασφάλειας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αναλύονται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των τεχνολογιών και γίνεται εκτενής αναφορά στους κινδύνους του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο προτελευταίο κεφάλαιο (κεφ. 5) περιγράφονται τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, οι σύγχρονες μέθοδοι πληρωμής, τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών στην Ελλάδα και τα συστήματα κινητών ηλεκτρονικών πληρωμών (m-payment systems) και τέλος παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή, αρχικά, και η Ελληνική, στη συνέχεια, Νομοθεσία γύρω από τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Thesis
NonPeerReviewed

Πιστωτικές κάρτες
Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.