Οικονομοτεχνικές μελέτες στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οικονομοτεχνικές μελέτες στην Ελλάδα

Ανδρέου, Κωνσταντινιά

Η εργασία διαπραγματεύεται τις οικονομοτεχνικές μελέτες και πως αυτές βοηθούν στην λήψη δανείου ή την υπαγωγή της επιχείρησης στις ευεργετικές διατάξεις κάποιου αναπτυξιακού νόμου. Αρχικά στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά των βασικών οικονομικών εννοιών μέσω των οποίων γίνεται κατανοητή η χρησιμοποίηση των οικονομοτεχνικών μελετών. Βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός για μια επιχείρηση ούτως ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος οικονομικός σκοπός. Συνεχίζοντας την ανάγνωση καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος συντελεστής ανάπτυξης μιας παραγωγικής μονάδας είναι η επένδυση, μια κίνηση απαραίτητη που χωρίς προσεκτική μελέτη(δηλαδή εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης) μπορεί αντί για θετικά αποτελέσματα να επιφέρει τεράστιες ζημίες. Στο παρακάτω και δεύτερο μέρος της εργασίας διαβάζουμε για την μη αλλαγή νοοτροπίας των επιχειρηματιών ως προς την αντιμετώπιση εφαρμογής του προγραμματισμού. Εμπόδια όπως π.χ. ο φόβος του μέλλοντος ή η ανεπάρκεια χρόνου κλπ τους αποτρέπουν από το να δουν το καλό της επιχείρησής τους και τα οφέλη που θα αποκομούσαν από την χρησιμοποίησή του. Οφέλη σημαντικά, όπως π.χ. μείωση κόστους παραγωγής και αύξηση της αποδοτικότητας, που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις εξελισσόμενες συνθήκες τις οικονομίας αλλά και να αντιμετωπίσουν τις πιθανές εμφανιζόμενες κρίσεις. Τέλος στο τρίτο μέρος της εργασίας αναπτύσσουμε τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο. Νόμο βάση για την σύνταξη μιας οικονομοτεχνικής μελέτης. Νόμο που ψηφίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την αρχή ανάλογα με τις επιδοτούμενες ανάγκες της χώρας. Εν κατακλείδι διαπιστώνουμε την σπουδαιότητα μιας τέτοιας μελέτης, η οποία συμβάλλει θετικά στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και μειώνει το βαθμό ρίσκου που υφίστανται οι επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.