Η νομοπαραγωγική διαδικασία μέσα από το διαδίκτυο: εμπειρική ανάλυση των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η νομοπαραγωγική διαδικασία μέσα από το διαδίκτυο: εμπειρική ανάλυση των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr

Αλεξοπούλου, Μαρία - Ελένη

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται στην ανάλυση των εκθέσεων κάθε ολοκληρωμένης διαβούλευσης που χρειάζεται να περιλαμβάνει τρία βασικά έγγραφα α) το αρχικό σχέδιο νόμου, β) την έκθεση ή τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και γ) τον τελικό νόμο. Παρουσιάζονται 239 διαβουλεύσεις στο διάστημα της έρευνας μεταξύ 1/04/2011 έως και 10/09/2012. Αναλύουμε τον τελικό νόμο σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου από το σύνολο των ολοκληρωμένων διαβουλεύσεων, για να διασταυρώσουμε και να διαπιστώσουμε κατά πόσο επηρέασαν οι πολίτες αυτήν την διαδικασία. Παρόλα αυτά, ο τελικός νόμος ελλείπει από όλες τις ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις. Έτσι στρεφόμαστε στο να πάρουμε μια τυχαία ολοκληρωμένη διαβούλευση από κάθε υπουργείο και αφού τις συγκεντρώσουμε να προβούμε σε μια συγκριτική μελέτη. Από εκεί, επιθυμούμε να παρουσιάσουμε το υπουργείο που θεωρείται πιο οργανωμένο και κατά συνέπεια παρουσιάζει την βέλτιστη έκθεση διαβούλευσης. Τέλος, το ερώτημα για το αν τελικά ο τελικός νόμος επηρεάζεται από τα σχόλια των πολιτών δεν απαντάται αφού δεν παρατίθεται το σχετικό έγγραφο και η έρευνά μας πια έχει αλλάξει πορεία. Ακόμα να επισημάνουμε ξανά ότι η έρευνα ξεκινάει την 01/04/ 2011 όμως, περιλαμβάνει όλο το υλικό από την έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας το 2009 έως και την 10η Σεπτεμβρίου του 2012.

Thesis
NonPeerReviewed

Νομολογία
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.