Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εκκαθάριση Α.Ε.

Δόκαλης, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία, έχει ως αντικείμενό της την Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρίας, μίας ιδιότυπης, διάδοχης κατάστασης και επακόλουθο ληφθείσης απόφασης των μετόχων της προκειμένου η εταιρία να λυθεί. Αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους όρους διάλυσης και εκκαθάρισής της, ενώ επικουρικά επισημαίνεται η διαφοροποίηση της εκκαθάρισης από την ειδική εκκαθάριση. Έτσι, επιχειρείται αφενός η αποτύπωση των προϋποθέσεων που καθιστούν λυθείσα την εταιρία εισάγοντάς την στους κόλπους της εκκαθάρισης, και αφετέρου, παρατίθενται οι άξονες πάνω στους οποίους κινούνται τα όργανά της (εκκαθαριστές), προκειμένου να στεφθεί επιτυχώς η περάτωση του σταδίου αυτού. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μέσα από την παρουσίαση ενός παραδείγματος εφαρμογής και μίας μελέτης περίπτωσης, όπου διατυπώνεται ενδελεχώς η πορεία του σταδίου εκκαθάρισης, από την απόφαση των μετόχων για λύση και εκκαθάριση, τη ρευστοποίηση της περιουσίας, έως και τη χρονική στιγμή όπου θα τους αποδοθούν τα κεφάλαια της εταιρίας και θα κλείσουν οριστικά τα βιβλία της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.