Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μαζικής εστίασης στο νομό Λασιθίου και οι τεχνικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μαζικής εστίασης στο νομό Λασιθίου και οι τεχνικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν

Βασιλοπούλου, Κωστούλα
Βουζουνεράκη, Καλλιόπη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξετάζοντας εάν και κατά πόσο εφαρμόζουν τις έννοιες του Μάρκετινγκ στον τρόπο λειτουργίας τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Λασιθίου και ο κλάδος των επιχειρήσεων πάνω στον οποίο έγινε η μελέτη είναι τα καταστήματα μαζικής εστίασης, επιλέγοντας την ποσοτική μελέτη με τη συλλογή δεδομένων μέσω της διανομής ερωτηματολογίων και τη μετέπειτα ανάλυση τους. Αρχικά, με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίστηκε η μελέτη μας, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σε τρία στάδια, ανάλογα με την εξέλιξη τους, το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει και διαφορετικά χαρακτηριστικά Μάρκετινγκ. Έτσι, θεωρητικά, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται κάθε επιχείρηση παρατηρούνται και διαφορετικές εφαρμογές Μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου τις έννοιες της επιρροής στην αγορά, την ύπαρξη διαπροσωπικών σχέσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό και την εύκολη προσαρμογή στην ευμετάβλητη αγορά. Στόχος της εργασίας είναι να εξεταστεί αν το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιείται, ταυτίζεται ή πλησιάζει με το πρακτικό επίπεδο. Οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι τα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων, τα οποία καθορίζουν και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εκάστοτε επιχείρηση και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ιδιοκτητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια διαφορετική εικόνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συγκριτικά με το θεωρητικό μοντέλο της εργασίας. Παρουσιάζεται μια νέα αντίληψη σε σχέση με τις έννοιες του Μάρκετινγκ, όπως αναλύεται στη θεωρία. Επιχειρήσεις οι οποίες θεωρητικά ανήκουν σε άλλο στάδιο, εφαρμόζουν πρακτικές άλλου σταδίου. Παρόλα αυτά όμως συγκριτικά με τις συνθήκες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν, σχεδόν οι περισσότερες από τις εφαρμογές τους θεωρούνται αποτελεσματικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εστιατόρια, ταβέρνες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.