Χρηματοοικονομική ανάλυση του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου: μελέτη περίπτωσης "ΙΝΤΡΑΚΑΤ-J&P ΑΒΑΞ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου: μελέτη περίπτωσης "ΙΝΤΡΑΚΑΤ-J&P ΑΒΑΞ

Παυλίδου, Ελένη

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να κάνει μια ανάλυση του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου, της δομής του, της σημασίας του για την ελληνική οικονομία, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μετά το 2004 αλλά και των ισχνών προοπτικών του. Αυτό γίνεται αφενός μέσω της εξέτασης και κριτικής ανάλυσης των δημοσιευμένων στοιχείων του Συνδέσμου Ελληνικών Κατασκευαστικών Εταιριών για το διάστημα 2000-2010 και αφετέρου μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης δύο εκ των σημαντικότερων εταιριών του κλάδου, της J&P ΑΒΑΞ και της ΙΝΤΡΑΚΑΤ για μια περίοδο 2 ετών και συγκεκριμένα για τα έτη 2008-2009. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε αρχικά την τεράστια συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ και την απασχόληση στην Ελλάδα και στη συνέχεια την δραματική πορεία του μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ταυτόχρονα έγινε μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής των βασικών παραμέτρων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου με τη βοήθεια των αναλύσεων PEST και PORTER. Η χρηματοοικονομική ανάλυση που έγινε στη συνέχεια για τις 2 εταιρίες, αν και εκ των πραγμάτων ήταν περιορισμένης έκτασης και βάθους, επιβεβαίωσε εντούτοις το αρνητικό κλίμα που περιγράφηκε παραπάνω. Και οι δύο εταιρίες φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα στον τομέα της ρευστότητας, κερδοφορίας, χρηματοδότησης, κεφαλαιακής διάρθρωσης και επενδύσεων, κάτι που αποτυπώνεται και στην εικόνα των μετοχών τους (τιμές, κέρδη ανά μετοχή, μερισματική απόδοση κλπ.). Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε η διατριβή καταλήγει σε ορισμένα πολύ σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης τόσο για τις δύο εταιρίες όσο και γενικότερα τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, αν και πολλές από αυτές αφορούν εκ των πραγμάτων θέματα πολιτικής βούλησης και απόφασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.