Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών: Αντέλ, Αποθήκευση, Γάτας, και Κουκουτάρης Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών: Αντέλ, Αποθήκευση, Γάτας, και Κουκουτάρης Α.Ε.

Φωτιάδου, Ευδοκία
Ευταλιτσίδου, Μαρίνα

Προτού γίνει η ανάγνωση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, είναι αναγκαίο να περιγράψουμε με λίγα λόγια το περιεχόμενό της. Αρχικά, θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες των λογιστικών καταστάσεων, και στην συνέχεια συμπεριλαμβάνονται κάποιες χρήσιμες πληροφορίες των τεσσάρων εταιριών που αναλύονται , οι οποίες ανήκουν στον ίδιο κλάδο και είναι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έπειτα, θα περάσουμε στον τρόπο, και πιο συγκεκριμένα στους αριθμοδείκτες, που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των εταιριών. Στην εργασία αυτή, θα αναλύσουμε κάποιους από τους πιο σημαντικούς και διαδεδομένους δείκτες, που θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη αξιολόγηση των εταιριών. Επιπλέον, πέρα από την θεωρητική προσέγγιση των αριθμοδεικτών, θα απεικονίσουμε τους δείκτες με την χρήση πινάκων και σχεδιαγραμμάτων, όπου θα αναλύονται οι εταιρίες διαχρονικά, καθώς και συγκριτικά μεταξύ τους, με σκοπό την όσο δυνατόν καλύτερη κατανόηση της πορείας της κάθε εταιρίας. Στο τέλος, συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ώστε να γίνουν κατανοητά. Μέσα από όλα αυτά τα βήματα, θα γίνει η συγκριτική ανάλυση των τεσσάρων εταιριών για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.