Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, από το νέο φορολογικό Νόμο (Μάϊος 2010), την οποία επέφερε η υπογραφή του Μνημονίου = The repercussions in the Greek economy from the new tax law (may 2010) that involved the signature of memorandum

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, από το νέο φορολογικό Νόμο (Μάϊος 2010), την οποία επέφερε η υπογραφή του Μνημονίου = The repercussions in the Greek economy from the new tax law (may 2010) that involved the signature of memorandum

Νταντούμη, Παναγιώτα
Μιχαήλ, Ταξιάρχης

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των επιπτώσεων στην Ελληνική οικονομία που επέφερε η υπογραφή του μνημονίου αλλά και τον νέο φορολογικό νόμο του Μαΐου 2010. Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση της οικονομικής παραγωγικής θέσης και διάρθρωση της χώρας τα προηγούμενα χρόνια. Στο δεύτερο κεφάλαιο οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος που είχαν γίνει πριν την υπογραφή του μνημονίου. Προχωρούμε στην παρουσίαση των μέτρων και των διατάξεων που θεσπίστηκαν με το μνημόνιο. Και τέλος ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συνδυάζεται με σκέψεις και συμπεράσματα από την τωρινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.