Ανάλυση διεθνούς μείγματος μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση διεθνούς μείγματος μάρκετινγκ

Σιοκίνα, Ιουλία

Κάθε επιχείρηση επιθυμεί να έχει το ιδανικό προϊόν το οποίο θα έχει την κατάλληλη προώθηση και θα διανέμεται στο σωστό μέρος με την ιδανική τιμή. Η εργασία αποσκοπεί στην εξέταση της σπουδαιότητας του μείγματος μάρκετινγκ όπως αυτό εκφράζεται σε διεθνή κλίμακα καθώς αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που διακρίνουν το μάρκετινγκ και επιπλέον κατευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Επιδιώκεται η ανάδειξη των τεσσάρων στοιχείων του μείγματος μάρκετινγκ έτσι ώστε να γίνει φανερή η διαφορετική διαχείριση του καθενός από αυτά ανά τον διεθνή χώρο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισήγηση αρχικά της έννοιας του μάρκετινγκ πάνω σε ορισμούς που έχουν δοθεί από σημαντικούς μελετητές, αλλά και παρουσίαση κάποιων κεντρικών σημείων για τη μελέτη γύρω από το μάρκετινγκ. Στη συνέχεια ορίζεται το μείγμα μάρκετινγκ, με βάση την διατύπωση του από τον McCarthy, γενικότερα αλλά και ειδικά ως προς τις τέσσερις μεταβλητές που το διαμορφώνουν. Ακολουθεί αναφορά των νέων προσεγγίσεων του μείγματος μάρκετινγκ από μελετητές που απορρίπτουν το κλασικό μείγμα μάρκετινγκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του μάρκετινγκ διεθνώς. Αναφαίνεται αρχικά το εννοιολογικό περιεχόμενο του διεθνούς μάρκετινγκ. Επίσης παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις του προϊόντος, της τιμολόγησης, της διανομής και της προώθησης ως μεταβλητών του μείγματος μάρκετινγκ στον διεθνή χώρο. Στο τρίτο κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με τη συγκριτική μελέτη, γίνεται συγκριτική προσέγγιση του μείγματος μάρκετινγκ το οποίο και διαμορφώνει τη στρατηγική μάρκετινγκ. Γίνεται διαφοροποίηση του μείγματος και εντοπίζονται τυχόν ομοιότητες και διάφορες στον τρόπο που εφαρμόζεται το μείγμα στην Ιαπωνία και την Βόρεια Αμερική. Επιπλέον, παραθέτονται τα συμπεράσματα της μελέτης, ενώ η σημασία του μείγματος μάρκετινγκ στις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ προβάλλεται παρακάτω. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται πρωτίστως τα κεντρικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία. Επιπρόσθετα, προτείνονται κάποια ενδιαφέροντα θέματα με επίκεντρο τη μελέτη του μείγματος μάρκετινγκ και των εργαλείων που την συναποτελούν για την εξέταση των θεμάτων αυτών μελλοντικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.