Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: επιλογή, αξιολόγηση προσωπικού

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: επιλογή, αξιολόγηση προσωπικού

Χασιώτη, Ασημίνα

Ο απώτερος σκοπός της εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει το ρόλο που παίζει η επιστήμη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην κατάλληλη εύρεση, επιλογή και τελική αξιολόγηση του προσωπικού ενός οικονομικού οργανισμού, εφόσον ο ανθρώπινος παράγοντας και η σωστή διοίκησή του παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ή στην αποτυχία του. Αρχικά θα αναλύσω την έννοια της επιστήμης διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, στην οποία περιέχεται η ιστορική διαδρομή, η ανάλυση του ορισμού, ο ρόλος και οι βασικοί στόχοι του τμήματος ανθρώπινων πόρων. Έπειτα θα αναφερθώ στον ορισμό του προγραμματισμού, όπου θα αναπτυχθούν οι στόχοι, η διαδικασία, οι βασικές προϋποθέσεις, τα βασικά οφέλη, η αξιολόγηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και ο προγραμματισμός για το ανθρώπινο δυναμικό που θα απαιτηθεί στο μέλλον. Στη συνέχεια θα ασχοληθώ με την έννοια της προσέλκυσης. Αποτελεί τη βασική αρχή για να ξεκινήσει η αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού από τη διοίκηση του Οργανισμού. Περιλαμβάνει τις βασικές πηγές (εσωτερικές και εξωτερικές) καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει κάθε μια από αυτές. Μετά θα αναφερθώ στον ορισμό και τη σημασία της επιλογής, όπου θα περιλαμβάνονται οι στόχοι και οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Και στη συνέχεια θα εξετάσω τις μεθόδους και τα βήματα στη διαδικασία επιλογής που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Κατόπιν, θα αναλύσω την εκπαίδευση στην οποία αναφέρονται οι στόχοι και οι τομείς καθώς και οι μέθοδοι εκπαίδευσης. Επιπλέον τα πλεονεκτήματα, η εφαρμογή και η αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Το επόμενο βήμα θα είναι η αναφορά μου στα Συστήματα των Αμοιβών στα οποία περιλαμβάνονται η Πολιτική Αμοιβών καθώς και το περιεχόμενο της πολιτικής αμοιβών. Επίσης βάσεις υπολογισμού, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των αμοιβών, κατηγορίες αμοιβών προσωπικού. Επιπλέον, τα ατομικά κίνητρα σύνδεσης αμοιβής με παραγωγικότητα και οι πρόσθετες παροχές. Εν συνεχεία, θα ασχοληθώ με την Υγεία και Ασφάλεια στην οποία αναφέρονται οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών. Οι ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη ανάλογα με το μέγεθος και τη φύσης της εταιρείας καθώς σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Οι κίνδυνοι καθώς και τα όργανα και θεσμοί για τη βελτίωση των συνθηκών στο χώρο εργασίας. Τέλος, θα προσπαθήσω να εξηγήσω τον όρο και την σημασία της αξιολόγησης των εργαζομένων μέσα στο επιχειρησιακό χώρο. Στην οποία περιλαμβάνεται ο σκοπός της, οι προϋποθέσεις της, οι μέθοδοι καθώς και τα χαρακτηριστικά αποτελεσματικής αξιολόγησης. Καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την αξιολόγηση και επίσης η συνέντευξη της.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)