Ο ρόλος της εμπειρίας της μάρκας κατά την διάρκεια μιας προϊοντικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος της εμπειρίας της μάρκας κατά την διάρκεια μιας προϊοντικής κρίσης

Μπαστάνη, Σπυριδούλα

Η παρούσα εργασία εξετάζει μεταξύ άλλων παραγόντων την επίδραση της εμπειρίας της μάρκας στις αντιλήψεις των καταναλωτών κατά τη διάρκεια μιας προϊοντικής κρίσης. Για τους σκοπούς της πραγματοποίησης αυτής, διενεργήθηκε έρευνα ώστε να εξεταστούν οι αλλαγές στην στάση των καταναλωτών και στην συμπεριφορά τους όσον αφορά προϊόντα τα οποία έχουν προκαλέσει κάποια ζημία και βρίσκονται σε κρίση, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που έχει προηγηθεί, και που σχετίζονται με την εμπειρία του καταναλωτή με το προϊόν και με το είδος της αντίδρασης που έχει η κατασκευάστρια εταιρεία σε περιπτώσεις προϊoντικής κρίσης. Για την πραγματοποίηση της έρευνας διενεργήθηκε δημοσκόπηση με την χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία περιείχαν σενάρια ενός φανταστικού επιβλαβούς προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα τα σενάρια αφορούσαν ένα κινητό τηλέφωνο Q-phone, και το οποίο είτε τραυμάτισε σοβαρά είτε θανάσιμα συγκεκριμένο αριθμό καταναλωτών. Ακόμη, υπήρχαν δύο σενάρια με διαφορετικές αντιδράσεις από την πλευρά της επιχείρησης, η υπερπροσπάθεια και η άρνηση ευθύνης. Από τα πιο βασικά αποτελέσματα της έρευνας, ήταν η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ του βαθμού εμπειρίας του καταναλωτή με το προϊόν και της σύστασης word of mouth. Δηλαδή όσο πιο μεγάλη ήταν η εμπειρία του καταναλωτή, τόσο μεγαλύτερη η πρόθεση για θετική word of mouth σύσταση θα είχε. Ακόμη, μέσω των σεναρίων της υπερπροσπάθειας και της άρνησης από πλευράς της εταιρείας, βρέθηκε πως η αντίδραση της εταιρείας επηρεάζει την πρόθεση των καταναλωτών για αγορά του προϊόντος σε περίοδο προϊοντικής κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.