Επιχειρηματική δωροδοκία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματική δωροδοκία

Σχορετσιανίτη, Μαρίνα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα προσπαθήσουμε να αναρωτηθούμε γιατί υπάρχει η δωροδοκία στη ζωή μας. Επίσης θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το ερώτημα αν είναι σωστό ή όχι να υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος που περιέχει δύο κεφάλαια και στο δεύτερο μέρος που έχει το τρίτο κεφάλαιο. Στο πρώτο αναφερόμαστε στην επιχειρηματική ηθική και σε διάφορα οικονομικά εγκλήματα δίνοντας ορισμούς για το καθένα από αυτά. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνουμε τον ορισμό της δωροδοκίας, την ιστορία, τις διαστάσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης της. Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής που αποτελείται από το τρίτο κεφάλαιο παραθέτω κάποια παραδείγματα από δωροδοκίες που συνέβησαν σε διάφορους κλάδους όπως στην υγεία και της οικονομίας. Τέλος, θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τη δωροδοκία και θα δούμε αν τελικά καταφέραμε να εκπληρώσουμε τον αρχικό μας στόχο.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματική ηθική
Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.