Στυλ κατανάλωσης των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Στυλ κατανάλωσης των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Αγγελοπούλου, Θάλεια

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τα διάφορα καταναλωτικά στυλ που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, διερευνώντας τις στάσεις και τις απόψεις των καταναλωτών. Επίσης, η συγκεκριμένη έρευνα μελετάει το πως διαφοροποιούνται οι δαπάνες των καταναλωτών, ανά στυλ κατανάλωσης. Για την εκπλήρωση των στόχων της έρευνας, διεξήχθη ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στα εμπορικά κέντρα «THE MALL», στο Μαρούσι Αττικής και το «ATHENS HEART», στο κέντρο της Αθήνας και το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 270 άτομα. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει πως οι Έλληνες καταναλωτές, κατά τη διάρκειας της οικονομικής κρίσης, πραγματοποιούν προγραμματισμένες αγορές και δίνουν μεγάλη έμφαση στην τιμή των προϊόντων που αγοράζουν, καθώς και συλλέγουν πληροφορίες πριν αγοράσουν οποιοδήποτε προϊόν. Αντίθετα, δεν αγοράζουν προϊόντα βάσει της ποιότητας και δεν πραγματοποιούν παρορμητικές αγορές

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.