Ελληνική επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ελληνική επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Σάντας, Αθανάσιος

Η παρούσα πτυχιακή έχει θέμα την επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης. Δομείται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά στοιχεία που αφορούν την οικονομική κρίση καθώς και την επιχειρηματικότητα. Όπως οι ορισμοί τους, η σημασία τους αλλά γίνεται και μια αναδρομή σε πρόσφατες οικονομικές κρίσεις, καθώς και στην σημερινή. Επιπλέον παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία και κατ'επέκταση στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πώς ήταν οι επιχειρηματικοί οικονομικοί δείκτες πριν την κρίση και κάποια άλλα στοιχεία που αφορούν την επιχειρηματικότητα όπως τα κίνητρα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης , τα κλαδικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων εγχειρημάτων καθώς και την εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιχειρηματικότητα κατά την περίοδο που βιώνουμε δηλαδή της ύφεσης παραθέτονται επιχειρηματικοί δείκτες, τα χαρακτηριστικά και η χρηματοδότηση των νέων επιχειρηματικών δράσεων. Επίσης παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στην ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ποια είναι η επίδραση της κρίσης στην αναγνώριση ευκαιριών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο μηχανισμός στήριξης της ελληνικής οικονομίας πως έφτασε η Ελλάδα να χρειάζεται το ΔΝΤ, ποιες είναι οι οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην χώρα. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας που έγινε με ερωτηματολόγιο και προσωπική συνέντευξη καθώς και τα ευρήματα αυτής. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα από τα οποία φαίνεται ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε ένα τεντωμένο σχοινί και πως πρέπει να εφαρμοσθούν άμεσα πολιτικές που θα δίνουν στους νέους επιχειρηματίες κίνητρο ώστε να αρχίσουν την επιχειρηματική τους δράση. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να συνεισφέρει μέσω της βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας στην ελληνική επιχειρηματικότητα και αν είναι δυνατόν να προσφέρει προοπτικές ώστε το ελληνικό «επιχειρείν» να βρει τον δρόμο του.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.