Οι αποτυχίες του συστήματος αγοράς και ο δημόσιος τομέας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι αποτυχίες του συστήματος αγοράς και ο δημόσιος τομέας

Λουκοπούλου, Δήμητρα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσουμε τις αποτυχίες που φέρει το σύστημα αγοράς σε μια οικονομία και ποιος είναι ο ρόλος του δημοσίου τομέα, δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός. Με λίγα λόγια θα εξετάσουμε τι ρόλο έχει σε μια χώρα ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Πως λειτουργεί ο κάθε τομέας χωριστά, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, ποια λάθη γίνονται από τον καθένα (τομέα). Επίσης θα αναφέρουμε πως ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας έχουν αποτελέσει κατασταλτικά για την οικονομία της χώρας είτε με θετικά είτε με αρνητικά αποτελέσματα. Ακόμη θα δούμε πόσο σημαντικός είναι ο κρατικός μηχανισμός για την σωστή λειτουργία της αγοράς και πόσο η αγορά βοηθά το κράτος. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε πως αυτοί οι δυο τομείς (ιδιωτικός και δημόσιος) για να λειτουργήσουν σωστά και να έχουμε πλεόνασμα για μια χώρα θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιος τομέας - Υπηρεσίες
Δημόσιες δαπάνες
Κρατικός παρεμβατισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.