Τουριστικό προϊόν και επικοινωνία: η τουριστική προβολή της Κέρκυρας με βάση τη φυσική και πολιτισμική της κληρονομά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τουριστικό προϊόν και επικοινωνία: η τουριστική προβολή της Κέρκυρας με βάση τη φυσική και πολιτισμική της κληρονομά

Κουλούρη, Αγγελική

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της τουριστικής προβολής της Κέρκυρας με βάση τη φυσική και πολιτισμική Κληρονομιά της, μέσα από την ανάλυση συλλογικών δράσεων φορέων τουριστικής ανάπτυξης του Σχεδίου Διαχείρισης, το οποίο συντάχθηκε για την ένταξη της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Στο παρόν ανάγνωσμα παρατίθενται πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν, τον τουρισμό και την επικοινωνία (δημόσιες σχέσεις), με αναφορές τόσο στη θεωρία τον παραπάνω όρων, όσο και στην Κέρκυρα. Παρέχοντας πληροφορίες για τους φορείς τουριστικής προβολής του νησιού, τους στόχους, τις δράσεις, το απευθυνόμενο κοινό και τα μέσα προβολής που αναπτύσσουν. Συγκρίνοντας τα μέσα προβολής που χρησιμοποιούν ώστε να καταλήξει η έρευνα στον φορέα που υλοποιεί καλύτερα τις δράσεις και τα μέσα προβολής – επικοινωνίας. Τελειώνοντας τη μελέτη γίνεται αναφορά στη βελτίωση του στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής, με συγκεκριμένους στόχους που θα βοηθήσουν τους φορείς να προβάλουν αποτελεσματικότερα την Κέρκυρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.