Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ισοζύγιο πληρωμών

Ζιάννας, Κοσμάς

Το Ισοζύγιο Πληρωμών (Balance of payments - BOP) είναι μια λογιστική κατάσταση όλων των νομισματικών συναλλαγών μεταξύ μιας χώρας και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν πληρωμές για τις εξαγωγές της χώρας και οι εισαγωγές αγαθών, των υπηρεσιών και οικονομική πρωτεύουσα, καθώς επίσης και ως χρηματοοικονομικές μεταφορές. Το ΙΠ συνοψίζει τις διεθνείς συναλλαγές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ένα έτος, και είναι έτοιμη σε ένα ενιαίο νόμισμα, συνήθως του εγχώριου νομίσματος για τη συγκεκριμένη χώρα. Οι πηγές άντλησης κεφαλαίων για ένα έθνος, όπως είναι οι εξαγωγές, και έσοδα από δάνεια και επενδύσεις, καταγράφεται ως θετική ή πλεόνασμα αντικείμενα. Οι χρήσεις των κονδυλίων, όπως για τις εισαγωγές ή να επενδύσουν σε ξένες χώρες, που καταγράφεται ως αρνητική ή στοιχείο του ελλείμματος. Όταν όλα τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών περιληφθούν επιβάλλεται ισοσκελισμός - δηλαδή, πρέπει το τελικό άθροισμα των επιμέρους ποσών να είναι στο μηδέν - δεν μπορεί να υπάρξει συνολικό πλεόνασμα ή το έλλειμμα. Για παράδειγμα, εάν μια χώρα έχει εισάγει περισσότερο από ό, τι εξάγει, το εμπορικό ισοζύγιο της θα είναι ελλειμματικό, αλλά το έλλειμμα θα πρέπει να εξισορροπείται με άλλους τρόπους - όπως με τα κεφάλαια που προέκυψαν από ξένες επενδύσεις, με τη χρήση αποθεματικών ή με τη λήψη δανείων από άλλες χώρες. Ενώ το ισοζύγιο πληρωμών είναι εξορισμού ισοσκελισμένο όταν περιλαμβάνονται όλα τα είδη των πληρωμών, ανισορροπίες είναι δυνατό σε επιμέρους στοιχεία του, όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χώρες πλεονασματικές οι οποίες συσσωρεύουν πλούτο, ενώ ελλειμματικά έθνη γίνονται όλο και πιο χρεωμένα. Ιστορικά υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις για το ζήτημα του πώς να διορθωθούν οι ανισορροπίες και συζήτηση σχετικά με το πότε οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ισοζύγιο πληρωμών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.