Θεωρία ζήτησης και προσφοράς και ο προσδιορισμός της τιμής και της παραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Θεωρία ζήτησης και προσφοράς και ο προσδιορισμός της τιμής και της παραγωγής

Βαγγέλης, Άγγελος

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η θεωρία ζήτησης και προσφοράς και ο προσδιορισμός της τιμής και της παραγωγής. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην συμπεριφορά του καταναλωτή τις ανάγκες και επιθυμίες, την χρησιμότητα και ωφέλεια και τις ιδιότητες των αναγκών. Στη συνέχεια αναλύεται η θεωρία της ζήτησης η ατομική - αγοραία ζήτηση και ο νόμος της ζήτησης. Ακόμα οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης, η έννοια της ελαστικότητας και η χρησιμότητά της και τέλος οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας και η εισοδηματική ελαστικότητα. Επίσης αναλύεται η θεωρία της προσφοράς. Η συμπεριφορά του παραγωγού, ο νόμος της προσφοράς, η ατομική αγοραία προσφορά, η ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς και η ελαστικότητα προσφοράς. Ακόμα αναλύεται ο προσδιορισμός της τιμής στις διάφορες μορφές αγοράς, ο πλήρης ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός και το ολιγοπώλιο. Τέλος η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα που επισημαίνονται τα σημαντικότερα σημεία της θεωρίας ζήτησης και προσφοράς και του προσδιορισμού της τιμής και της παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Τιμές (Οικονομία)
Προσφορά και ζήτηση
Μονοπώλια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.